Szervezet bemutatása

|
A  Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. augusztus 25. napján rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt szerzett. Azóta rehabilitációs foglalkoztatást végez 3, teljes mértékben akadálymentesített telephelyen.  Célunk, hogy a klasszikus munkahelyen túl, a foglalkoztatásnak közösségteremtő szerepet adjunk, az itt dolgozók egymást segítve végezzék munkájukat.
Olyan szervezett segítséget tudjunk nyújtani, ami nem a hiányzó, hanem a megmaradt képességek legteljesebb mértékű hasznosulását segítse elő, a társadalmi szerepvállalás elősegítése érdekében. Célkitűzésünkhöz szervesen kapcsolódik a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszűntetése. Ennek kezelésére a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő célcsoport számára a munkaerő – piacra való belépéshez a kiválasztástól az utógondozás folyamatáig tanácsadó illetve mentori tevékenységre egyénre szabott, megfelelő aktív coping stratégiát kell alkalmazni, a személyiségvonások figyelembe vételével.
A tartósan akadályozott emberek társadalmi integrációjának legfontosabb színtere a munkaerőpiac. A foglalkoztatás alapjaiban határozza meg az emberek helyzetét és lehetőségeit. Munkatársainknak különféle betegségekkel, fogyatékosságokkal kell együtt élniük, ebből kifolyólag a munkaképesség csökkenésük oka, és mértéke is igen eltérő. Az alkalmazásunkban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalóinkat igyekszünk egyéni bánásmódban részesíteni, ezzel is biztosítva az egyenlő esélyeket.
Filozófiánk, hogy a rehabilitáció kettős irányára kell koncentrálni: a megváltozott munkaképességű ember mellett annak közvetlen környezetének felkészítésre, formálására, a munkahely mentális akadálymentesítésére is. A szociolaborális képzéssel, az információs eszközök  készség szintű használatával, a képzésben résztvevők számára biztosíthatjuk a nyílt munkaerőpiacra való kilépés lehetőségét.
Rólunk:

„ Azt mondják Isten hat nap alatt

megteremtette a földet.

A hetedik nap megpihent,

körülnézett, és azt mondta: Szép!

A nyolcadik napon megteremtette a fogyatékosokat,

hogy Ő és az emberek feltétlen szeretetet kaphassanak….”

A Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Európai Uniós támogatással hozta létre  a Szociolabort.

A megvalósítás és az elkötelezettség a spanyol CECAP Alapítvány  sikeres tevékenységének megtapasztalását követően történt. Mindenhol élnek másképességű emberek, de az életminőségük nagyon változó képet mutat.

A fogyatékkal élők Magyarországon is sajátos körülmények között élnek. Jelentős részük bentlakásos intézményekben, kisebb részük  családjukban. A bennük rejlő képességek kibontakoztatására sajnálatos módon ma nincs lehetőség.  A szociolabor tagjai felnőtt korú, különböző mértékű és más-más fogyatékkal élő emberek csoportja. Iskolai végzettséget tekintve széles skálán mozognak ezek az emberek, hiszen megtalálható közöttük alap- közép,-és felsőfokú végzettséggel rendelkező is.Az elsődleges problémát a munakerőpiacra való kilépés jelenti. Kevés a kereslet a másképességű munkaválllalók iránt, emellett a függőség oly mértékű a hiányos szocializáció miatt, hogy önállóan, – családi vagy intézményi segítség nélkül – nem képesek az érdekérvényesítésre. Ugyanakkor jelentős nehézséget jelent a munkakultúra kialakulatlansága is.

Nagykállóban ezen „fehér foltok” megszűntetésére  törekszünk.  A számítástechnikai képzés mellett hangsúlyos szerepet kap az önállóságra nevelés, az életviteli tanácsadás, a mentális segítés.

Ezek elsajátítását követően a másképességű emberek képessé válnak az önálló életvitel folytatására. A munkához való segítéssel fogyasztóvá válhatnak, aktív szerepet vállalhatnak a társadalomban .

Tudjuk, hisszük, hogy együtt képesek vagyunk  a teljesértékű emberi élet kialakítására illetve fenntartására.

Zárógondolatként :

„Egy kultúra, egy társadalom minőségét nem az anyagi bőség jelzi, hanem az, hogy miként viszonyul a gyengébbekhez, az elesettekhez. A magyar társadalom hosszú ideje a “kaparj kurta, neked is jut!” jelszó jegyében szocializálódott. Csak közösen leszünk képesek megtanulni, hogy nem az az erős, aki elvesz másoktól, hanem aki ad. Ha mást nem is, legalább esélyt.”/ Kepes András